STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profile funduszy

METLIFE

Pełna nazwa:MetLife OFE (d. Amplico OFE; d. AIG OFE)
Agent transferowy:we własnym zakresie
Depozytariusz:Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Opłata dystrybucyjna:Było 8,5% składki. Obecnie zgodnie z usawą 7 proc do 2010r. obniżana stopniowo do 3,5 proc. w 2014r.
Opłata za zarządzanie:0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami:Rafał Mikusiński

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: MetLife PTE S.A.
Adres:00-450 Warszawa; Przemysłowa 26
tel.022 523 55 00, fax: 022 622 16 66
infolinia:0-801-14-14-14
e-mail:
Adres WWW: www.aig-pte.pl
Prezes:Rafał Mikusiński
Wybierz fundusz emerytalny:
«powrót