STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profile funduszy

ALLIANZ

Pełna nazwa:Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz
Agent transferowy:Pekao Financial Services sp.z.o.o
Depozytariusz:Deutsche Bank Polska S.A.
Opłata dystrybucyjna:Było w 2005 - 5,0%, 4,0-2005-2013 r., 3,5 - od 2014 r. Obecnie zgodnie z ustawa 7 proc do 2010 r. obniżnana stopniowo do 3,5 proc w 2014 r.
Opłata za zarządzanie:0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami:Paweł Wilkowiecki, Rafał Trzop, Grzegorz Zubrzycki

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: PTE ALLIANZ S.A.
Adres:02-685 Warszawa; Rodziny Hiszpańskich 1
tel.(0-22) 567 46 00, Fax: (0-22) 529 46 49
infolinia:0-801-11-22-33
e-mail:
Adres WWW: www.allianz.pl/pte
Prezes:Agnieszka Nogajczyk-Siemeonow
Wybierz fundusz emerytalny:
«powrót