STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profile funduszy

EGO

Pełna nazwa:Otwarty Fundusz Emerytalny EGO
Agent transferowy:spółka Besta, utworzona przez akcjonariuszy PTE
Depozytariusz:Pekao S.A.
Opłata dystrybucyjna:7,9% składki
Opłata za zarządzanie:0,6% rocznie
Zarządzający aktywami:Andrzej Pawłowski

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: PTE BIG BANKU GDAŃSKIEGO S.A.
Adres:00-124 Warszawa; Al. Jana Pawła II 12
tel.022 850 97 00, fax: 022 850 97 97
infolinia:0-801-103-303
e-mail:
Adres WWW: www.ego.com.pl
Prezes:Mariusz Dąbkowski
Wybierz fundusz emerytalny:
«powrót