STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profile funduszy

WARTA

Pełna nazwa:Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA ( d.DOM)
Agent transferowy:we własnym zakresie
Depozytariusz:Pekao S.A.
Opłata dystrybucyjna:(Było - 8,9%, po 2 latach 4,5%) Obecnie 4,5- do 2012 r.,4,375- w 2013 r., 3,5 - do 2014 r. ** opłaty dla członków o stażu pow. 24 mcy.
Opłata za zarządzanie:0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami:Tadeusz Gacyk

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: PTE WARTA S.A.
Adres:00-805 Warszawa; Chmielna 85/87
tel.022 58 28 900, fax: 022 58 28 950
infolinia:0-801-366-366
e-mail:
Adres WWW: www.ptewarta.pl
Prezes:Marek Jandziński
Wybierz fundusz emerytalny:
«powrót