STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profile funduszy

RODZINA

Pełna nazwa:Otwarty Fundusz Emerytalny RODZINA
Agent transferowy:BESTA sp. z o.o.
Depozytariusz:Kredyt Bank SA
Opłata dystrybucyjna:9,5%, po roku 9%, po 2 latach 8.5%
Opłata za zarządzanie:0,6% rocznie
Zarządzający aktywami:Zenon E. Plichciński

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: PTE H-M-C S.A.
Adres:00-842 Warszawa; Łucka 7/9
tel.022 658 68 01
infolinia:0800 555 550
e-mail:
Adres WWW: www.rodzina.pl
Prezes:Zbigniew Pusz
Wybierz fundusz emerytalny:
«powrót