STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profile funduszy

KREDYT BANK

Pełna nazwa:Otwarty Fundusz Emerytalny KREDYT BANKU
Agent transferowy:Departament Usług Kustodialnych Kredyt Banku
Depozytariusz:Pekao S.A.
Opłata dystrybucyjna:By ło 8% składki. Obecnie zgodnie z ustawą 7 proc. do 2010 r. stopniowo obniżana do 3,5 proc. do 2014 r.
Opłata za zarządzanie:0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami:Jerzy Lenard, Jan Mirosław Rak, Tomasz Biełanowicz, Piotr Kłodziński, Jacek Wierzbicki

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: PTE KREDYT BANKU S.A.
Adres:02-305 Warszawa; Al. Jerozolimskie 146 bud. D
tel.022 570 26 00 fax: 022 570 26 01
infolinia:0-801-300-700
e-mail:
Adres WWW: www.ptekb.pl
Prezes:Franciszek Zięba
Wybierz fundusz emerytalny:
«powrót