STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profile funduszy

NORDEA

Pełna nazwa:Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny
Agent transferowy:Atlantic Fund Services Sp. z o.o.
Depozytariusz:Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Opłata dystrybucyjna:7% (od 1 kwietnia 2004 r.) 7% kwoty wplaconych składek w okresie od 1.04.2004 do 31.12.2010, 6,125% kwoty wpl. składek w roku 2011, 5,25% kwoty wpl. składek w roku 2012, 4,375% kwoty wpl. składek w roku 2013, 3,5% kwoty wpl. składek od roku 2014.
Opłata za zarządzanie:0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami:Paweł Wilkowiecki, Dyrektor Departamentu Inwestycji

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: NORDEA PTE S.A.
Adres:00-867 Warszawa; Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum) 
tel.022 541 00 00, fax: 022 541 00 01
infolinia:0-801-306-306
e-mail:
Adres WWW: www.nordeapolska.pl
Prezes:Mariusz Sobiech
Wybierz fundusz emerytalny:
«powrót