STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profile funduszy

AEGON

Pełna nazwa:AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny
Agent transferowy:Pekao Financial Services sp. z o.o.
Depozytariusz:Bank Pekao S.A.
Opłata dystrybucyjna:Członkowie o stażu dłuższym niż 24 m-ce przed 01.04.2008 r., do: 2010-7%; 2011-5,9%; 2012-5,25; 2013-4,375%; od 2014-3,5% wpłaconej składki. Pozostali do 2010-7%; 2011-6,125%, w kolejnych latach- jak wyżej.
Opłata za zarządzanie:0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami:Robert Woźny

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: AEGON PTE S.A.
Adres:02-675 Warszawa; Wołoska 5
tel.0801 300 900, 022 592 10 00
infolinia:
e-mail:
Adres WWW: www.aegon.pl
Prezes:Jarosław Kubiak
Wybierz fundusz emerytalny:
«powrót