STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profile funduszy

PEKAO

Pełna nazwa:Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny
Agent transferowy:Pekao Financial Services sp. z o.o.
Depozytariusz:Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Opłata dystrybucyjna:Dla nowych klientów - 7% kwot składki do 2010, 6,125% w 2011, 5,25% w 2012, 4,375% w 2013, 3,5% od 2014.2.
Opłata za zarządzanie:0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami:Sergiusz Frąckowiak

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: PEKAO PIONEER PTE S.A.
Adres:02-672 Warszawa; Domaniewska 41A
tel.022 874 46 10, fax: 022 874 46 09
infolinia:0-801-222-022
e-mail:
Adres WWW: www.pekaopte.pl
Prezes:Tomasz J. Bańkowski
Wybierz fundusz emerytalny:
«powrót