STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profile funduszy

POLSAT

Pełna nazwa:Otwarty Fundusz Emerytalny POLSAT
Agent transferowy:OBSŁUGA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o
Depozytariusz:BRE Bank S.A.
Opłata dystrybucyjna:Od 1.04.2004 r. do 31 grudnia 2010 r. 7 proc.; potem maleje co roku aż do 3,5 proc. od 1 stycznia 2014 r.
Opłata za zarządzanie:0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami:Wojciech Olszewski

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: PTE POLSAT S.A.
Adres:04-028 Warszawa; Al. Stanów Zjednoczonych 61a
tel.022 516 24 01, 516 24 02, fax: 022 516 24 17
infolinia:022 541 75 70
e-mail:
Adres WWW: www.ptepolsat.com.pl
Prezes:Anna Horsecka
Wybierz fundusz emerytalny:
«powrót