STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profile funduszy

SKARBIEC-EMERYTURA

Pełna nazwa:Otwarty Fundusz Emerytalny SKARBIEC-EMERYTURA
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz:Bank BPH S.A.
Opłata dystrybucyjna:(było 7,5%, po 2 latach 5,9%) Obecnie od 1.04.2004 - 7%, po 2 latach 5,9% do 2011, 5,25% w 2012, 4,357 w 2013, 3,5% od 2014* - dla osób ze stażem 24 mce
Opłata za zarządzanie:0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami:Grzegorz Zatryb

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: PTE SKARBIEC- EMERYTURA S.A.
Adres:00-695 Warszawa; Nowogrodzka 47A
tel.022 521 30 00, fax: 022 521 30 01
infolinia:0 801 801 102
e-mail:
Adres WWW: www.skarbiec-emerytura.pl
Prezes:wiceprezes Grzegorz Zatryb
Wybierz fundusz emerytalny:
«powrót