STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profile funduszy

AXA

Pełna nazwa:AXA OFE (dawniej: Winterthur, Credit Suisse OFE)
Agent transferowy:we własnym zakresie
Depozytariusz:Bank Rozwoju Eksportu S.A.
Opłata dystrybucyjna:Obecnie 9%; po 3 latach - 5,25%; po 10 latach - 5%; pow. 20 lat - 3,5% Fundusz zastrzegł że jeśli stawka przewyższa poziom z ustawy, wówczas prowizje narzucono z ustawy. De facto 9-proc. obniżona zostaje do 7 proc.
Opłata za zarządzanie:0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami:Robert Ganczarek

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: AXA PTE S.A. (d. Winterthur, CREDIT SUISSE PTE S.A.)
Adres:00-867 Warszawa; Chłodna 51
tel.022 555 00 00, fax: 022 555 05 00
infolinia:0-801-200-200
e-mail:
Adres WWW: http://www.axa-polska.pl
Prezes:członkowie zarządu: Robert Garnczarek, Piotr Mataczyński, Kacper Niziołek
Wybierz fundusz emerytalny:
«powrót