STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profile funduszy

GENERALI

Pełna nazwa:GENERALI Otwarty Fundusz Emerytalny (d. ZURICH OFE)
Agent transferowy:Generali Finance Sp. z o.o.
Depozytariusz:Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Opłata dystrybucyjna:7%; od 6 roku - 6,125%; od 7 roku - 5,25%; od 8 roku - 4,375%; od 9 roku - 3,5%
Opłata za zarządzanie:0,045% w skali miesiąca; 0,6% rocznie
Zarządzający aktywami:Artur Olech

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: GENERALI PTE S.A.
Adres:02-676 Warszawa; Postępu 15
tel.022 543 05 43, fax: 022 541 20 01
infolinia:0 801 343 343
e-mail:
Adres WWW: www.generali.pl
Prezes:Werner Moertel
Wybierz fundusz emerytalny:
«powrót