STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profile funduszy

POCZTYLION

Pełna nazwa:Otwarty Fundusz Emerytalny POCZTYLION
Agent transferowy:Agent transferowy - wewnętrzny
Depozytariusz:Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Opłata dystrybucyjna:7% w latach 2004-2010, 6,125% w 2011, 5,25% w 2012, 4,375% w 2013, 3,5% składek od roku 2014 r.
Opłata za zarządzanie:0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami:Andrzej Bąk

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: POCZTYLION-ARKA PTE S.A. (d.POCZTOWO-BANKOWE PTE S.A.)
Adres:00-513 Warszawa; Nowogrodzka 11
tel.022 529 00 90, fax: 022 529 00 95
infolinia:0-801-101-801
e-mail: -
Adres WWW: www.pocztylion.pl
Prezes:
Wybierz fundusz emerytalny:
«powrót