STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao


Kalendarium reformy

11.01.2003   18:30   /INTERIA.PL/

1.01.1999 - reforma zabezpieczenia społecznego weszła w życie. ZUS rozpoczął księgowanie pieniędzy wpływających na prywatne konta. Każdy ubezpieczony będzie co miesiąc otrzymywał arkusz RMUA (raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej) informujący o wysokości odprowadzonej za niego składki. Reforma wprowadziła również tzw. ubruttowienie naszej pensji. Oznacza to, że pracownik płaci podatek na ZUS po połowie ze swoim pracodawcą. Do pensji brutto będzie doliczana dodatkowa kwota (23 proc.), którą odprowadza pracownik. W praktyce obydwie "połówki" płaci pracodawca. Na koncie w ZUS znajdzie się również tzw. kapitał początkowy, który zadecyduje o wysokości przyszłej emerytury.

15.02.1999 - fundusze emerytalne zaczęły się reklamować

1.03.1999 - otwarte fundusze emerytalne otrzymały zezwolenie na działalność akwizycyjną. Około 130 tys. akwizytorów rozpoczęło podpisywanie umów.

marzec 1999 - od marca br. działa rządowe centrum informacji o reformie emerytalnej (tel. 22 541 99 00)

1.04.1999 - fundusze zaczynają działalność

30.09.1999 - zgodnie z ustawą to ostatni dzień na podpisanie umowy z funduszem dla osób do 30. roku życia (urodzonych po 31 grudnia 1968 roku). Po upływie tego terminu każdy, kto nie wybrał funduszu w ciągu następnych dwóch tygodni, otrzyma od ZUS przypomnienie o dokonaniu tego obowiązku. Jeśli nadal się waha, zostanie przypisany do OFE w losowaniu. Losowania będą organizowane co kwartał.

31.12.1999 - tego dnia ZUS zorganizuje losowanie funduszu dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku i nie wybrały Otwartego Funduszu Emerytalnego samodzielnie. Będą jednak mogły podjąć decyzję same, jeśli nie otrzymają upomnienia z ZUS przed ta datą. To również termin podjęcia ostatecznej decyzji dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 a przed 1 stycznia 1969 roku. Pozostaną w ZUS, a zebrane przez nich pieniądze będą jedynie waloryzowane o wskaźnik inflacji, nie będą jednak inwestowane, jak w funduszu.

2001 rok - analitycy rynku ubezpieczeń emerytalnych przewidują, że w tym roku dojdzie do pierwszych fuzji funduszy; słabsze przejmą silniejsze

2002 rok - po dwóch latach członkostwa w funduszu, możemy go zmienić bez opłat karnych. Zmieniając fundusz nie tracimy wpłaconych już składek, zostaną przeniesione do nowego OFE.

2002 rok - po raz pierwszy zostaną wyliczone minimalna i średnia stopa zwrotu, co pozwoli nam porównać wyniki finansowe funduszy. Uzyskamy informację o wynikach finansowych naszego OFE. Jeśli nie osiągnie on minimalnej stopy zwrotu, zostanie rozwiązany, a nasze pieniądze przeniesione do OFE o najlepszych wynikach finansowych.

2007 rok - powstaną Zakłady Ubezpieczeń Emerytalnych, które zajmą się wypłatami emerytur. Zadaniem ZUE, który wybierzemy, będzie wypłata pieniędzy z konta w funduszu i obliczenie wysokości emerytury.

2009 rok - pierwsi członkowie funduszy otrzymają swoje emerytury.