STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

OFSAA

Pełna nazwa:Open Finance Aktywnej Alokacji
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz:BRE Bank S.A.
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:0.00
Zarządzający aktywami:Cezary Markiewicz

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: OPEN FINANCE TFI S.A.
Adres:02-672 Warszawa, ul.Domaniewska 39
tel.22 2888007
infolinia:
e-mail:
Adres WWW: www.opentfi.pl
Prezes:Marek Mikuć
Wybierz fundusz: