STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

MILLZ

Pełna nazwa:Millennium Cyklu Koniunkturalnego
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.
Prowizja przy zakupie:4
Opłata za zarządzanie:4.00
Zarządzający aktywami:Mirosław Dziółko, Łukasz Kołaczkowski

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: MILLENNIUM TFI S.A.
Adres:02-593 Warszawa, Stanisława Żaryna 2A
tel.22 5982970
infolinia:
e-mail:
Adres WWW: www.millenniumtfi.pl
Prezes:Robert Borecki
Wybierz fundusz: