STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

CUDP

Pełna nazwa:Aviva Niskiego Ryzyka
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz:Deutsche Bank Polska S.A.
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:0.00
Zarządzający aktywami:Dariusz Kędziora

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: AVIVA INVESTORS POLAND TFI S.A.
Adres:02-672 Warszawa, Domaniewska 44
tel.22 5574844
infolinia:0-801 888 444
e-mail:
Adres WWW: www.avivainvestors.pl
Prezes:Marek Przybylski
Wybierz fundusz: