STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

BPHZ

Pełna nazwa:Rockbridge Zrównoważony
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz:Bank BPH Spółka Akcyjna
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:4.00
Zarządzający aktywami:Witold Chuść, Marcin Winnicki

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: BPH TFI S.A.
Adres:00-203 Warszawa, Bonifraterska 17 p. XIV
tel.22 5389777
infolinia: 0 801 399 898
e-mail:
Adres WWW: www.bphtfi.pl
Prezes:Artur Czerwoński
Wybierz fundusz: