STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

ALLIAA

Pełna nazwa:Allianz Akcji FIO
Agent transferowy:Atlantic Fund Services Sp. z o.o.
Depozytariusz:Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Prowizja przy zakupie:0
Opłata za zarządzanie:4.00
Zarządzający aktywami:Cezary Markiewicz

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: ALLIANZ TFI S.A.
Adres:02-685 Warszawa, Rodziny Hiszpańskich 1
tel.22 5674875
infolinia:0 801 10 20 30
e-mail:
Adres WWW: www.allianz.pl/tfi
Prezes:Jarosław Skorulski
Wybierz fundusz: