STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

AXAASDYW

Pełna nazwa:AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
Agent transferowy:Atlantic Fund Services Sp. z o.o.
Depozytariusz:Bank Pekao S.A.
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:0.00
Zarządzający aktywami:

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: AXA TFI S.A.
Adres:00-867 Warszawa, Chłodna 51
tel.22 5550700
infolinia:
e-mail:
Adres WWW: www.axa.pl
Prezes:Aneta Debriat
Wybierz fundusz: