STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

UNIAKPIE

Pełna nazwa:UniAktywny Dochodów
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz:Deutsche Bank Polska SA
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:0.00
Zarządzający aktywami:Krzysztof Izdebski

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: UNION INVESTMENT TFI S.A.
Adres:00-633 Warszawa, Polna 11 (budynek IBC2, 11 piętro)
tel.22 4490477
infolinia:Infolinia: 0-801 144 144 lub (22) 449 03 33
e-mail:
Adres WWW: www.union-investment.pl
Prezes:Małgorzata Góra
Wybierz fundusz: