STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

AGIOGLDYW

Pełna nazwa:Agio ALFA
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz:Raiffeisen Bank Polska S.A.
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:0.00
Zarządzający aktywami:

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: AGIOFUNDS TFI S.A.
Adres:00-238 Warszawa, Długa 16
tel.22 5315454
infolinia:
e-mail:
Adres WWW: www.agiofunds.pl
Prezes:Adam Dakowicz
Wybierz fundusz: