STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

IPOPGPAR

Pełna nazwa:Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy S.A.
Depozytariusz:BRE Bank S.A.
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:0.00
Zarządzający aktywami:

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: IPOPEMA TFI S.A.
Adres:00-851 Warszawa, Waliców 11
tel.22 2369300
infolinia:
e-mail:
Adres WWW: www.ipopematfi.pl
Prezes:Jarosław Wikaliński
Wybierz fundusz: