STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

QUERMUL

Pełna nazwa:Quercus Multistrategy FIZ
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz:Deutsche Bank Polska S.A.
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:0.00
Zarządzający aktywami:

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: QUERCUS TFI S.A.
Adres:00-400 Warszawa, Nowy Świat 6/12
tel.22 2053000
infolinia:(0-22) 205 30 01
e-mail:
Adres WWW: www.quercustfi.pl
Prezes:Sebastian Buczek
Wybierz fundusz: