STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

SKOK

Pełna nazwa:SKOK FIO Rynku Pieniężnego
Agent transferowy:Atlantic Fund Services Sp. z o.o.
Depozytariusz:ING Bank Śląski S.A.
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:0.00
Zarządzający aktywami:Tomasz Adamus, Adam Łukojć, Tomasz Karsznia

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: TFI SKOK S.A.
Adres:81-702 Sopot, ul.Kościuszki 47
tel.58 7683360
infolinia:infolinia 0801 33 22 44
e-mail:
Adres WWW: www.tfiskok.pl
Prezes:Rafał Matusiak
Wybierz fundusz: