STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

AIGZ

Pełna nazwa:Amplico Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz:Deutsche Bank (Polska) S.A.
Prowizja przy zakupie:4
Opłata za zarządzanie:3.50
Zarządzający aktywami:Dariusz Nawrot, Jacek Mosiński

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: AMPLICO TFI S.A. (d. AIG TFI S.A.)
Adres:00-450 Warszawa, Przemysłowa 26
tel.22 5235710
infolinia:
e-mail:
Adres WWW: www.metlifeamplico.pl
Prezes:Krzysztof Stupnicki
Wybierz fundusz: