STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

LUKASANE

Pełna nazwa:CA Akcji Nowej Europy
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz:ING Bank Śląski S.A.
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:3.95
Zarządzający aktywami:Błażej Bogdziewicz

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: ARKA BZ WBK TFI S.A.
Adres:61-739 Poznań, plac Wolności 16
tel.71 3559511
infolinia:0801 123 801
e-mail:
Adres WWW: http://www.credit-agricole.pl/oferta_fundusz.asp
Prezes:Jacek Marcinowski
Wybierz fundusz: