STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

PEKMISS

Pełna nazwa:Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Agent transferowy:Pekao Financial Services Spółka z o.o.
Depozytariusz:Bank Pekao S.A.
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:0.00
Zarządzający aktywami:Piotr Sałata

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: PEKAO TFI S.A. (d. PIONEER PEKAO TFI S.A.)
Adres:02-674 Warszawa, Marynarska 15 (budynek NEW CITY)
tel.22 6404000
infolinia:0 801 641 641
e-mail: -
Adres WWW: www.pekaotfi.pl
Prezes:Krzysztof Lewandowski
Wybierz fundusz: