STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

FORTISA

Pełna nazwa:BNPP Akcji
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz:Deutsche Bank Polska S.A.
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:0.00
Zarządzający aktywami:

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: TFI BNP Paribas Polska S.A.
Adres:00-097 Warszawa, Fredry 8
tel.22 5669800
infolinia:
e-mail:
Adres WWW: www.tfi.bnpparibas.pl
Prezes:Małgorzata Dominiczak-Zielińska
Wybierz fundusz: