STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

NOBLETIM

Pełna nazwa:Noble Fund Timingowy
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz:BRE Bank S.A.
Prowizja przy zakupie:0
Opłata za zarządzanie:4.00
Zarządzający aktywami:Andrzej Domański

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: NOBLE FUNDS TFI S.A.
Adres:02-672 Warszawa, ul.Domaniewska 39
tel.22 2888130
infolinia:
e-mail:
Adres WWW: www.noblefunds.pl
Prezes:Mariusz Staniszewski
Wybierz fundusz: