STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

SUPERTB

Pełna nazwa:Superfund Trend Bis FIO
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz:Deutsche Bank Polska S.A.
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:1.50
Zarządzający aktywami:Jerzy Nikorowski

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: SUPERFUND TFI S.A.
Adres:00-499 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 18
tel.22 5568860
infolinia:0 801 58 81 88
e-mail:
Adres WWW: www.superfund.pl
Prezes:Maciej Brysławski
Wybierz fundusz: