STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

SKARBIE3

Pełna nazwa:Skarbiec Akcja
Agent transferowy:ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz:BRE Bank S.A.
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:4.00
Zarządzający aktywami:Piotr Kaczmarek

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: SKARBIEC TFI S.A.
Adres:00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 47A
tel.22 5213019
infolinia:(0-22) 588-18-43
e-mail:
Adres WWW: www.skarbiec.pl
Prezes:Bogusław Grabowski
Wybierz fundusz: