STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

SEB2

Pełna nazwa:Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO
Agent transferowy:Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o.
Depozytariusz:ING Bank Śląski S.A.
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:1.90
Zarządzający aktywami:Opera TFI

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: OPERA TFI S.A.
Adres:00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1
tel.22 3548400
infolinia:fax: 022/354 84 02
e-mail:
Adres WWW: www.novofundusze.pl
Prezes:Maciej Kwiatkowski
Wybierz fundusz: