STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Profil funduszu

INGRW

Pełna nazwa:NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
Agent transferowy:Atlantic Fund Services Sp. z o.o.
Depozytariusz:ING Bank Śląski S.A.
Prowizja przy zakupie:
Opłata za zarządzanie:0.00
Zarządzający aktywami:Zespół Instrumentów Udziałowych

Towarzystwo zarządzające:

Pełna nazwa: NN Investment Partners TFI S.A. (d. ING TFI S.A.)
Adres:00-499 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 10/14
tel.22 8205200
infolinia:0 801 690 555
e-mail:
Adres WWW: www.ingtfi.pl
Prezes:Leszek Jedlecki
Wybierz fundusz: