STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

d94d79ba684353a7aadd7b687c87'; if ($this->_tpl_vars['header']): $_smarty_tpl_vars = $this->_tpl_vars;$this->_smarty_include(array('smarty_include_tpl_file' => ($this->_tpl_vars['header']).($this->_tpl_vars['ext']), 'smarty_include_vars' => array()));$this->_tpl_vars = $_smarty_tpl_vars;unset($_smarty_tpl_vars); endif; ?>

Wykres funduszu

OFSP

OFSP
Rodzaj danych: dzienne
Ilość okresów: 120
Typ wykresu: liniowy
Skala: liniowa
Średnia: brak
Wskaźnik: brak
Rodzaj danych Wykres porównawczy do:

Uwaga: dla wykresu
porównawczego nie jest możliwe
dodawanie wskaźników. Ceny na osi
pionowej opisują notowania waloru
podstawowego - wykres waloru
dodatkowego jest przeskalowany
Ilość okresów
Skala
Średnia
Wskaźnik

Wykres funduszu

OFSP

OFSP
Rodzaj danych: dzienne
Ilość okresów: 120
Typ wykresu: liniowy
Skala: liniowa
Średnia: brak
Wskaźnik: brak
Rodzaj danych Wykres porównawczy do:

Uwaga: dla wykresu
porównawczego nie jest możliwe
dodawanie wskaźników. Ceny na osi
pionowej opisują notowania waloru
podstawowego - wykres waloru
dodatkowego jest przeskalowany
Ilość okresów
Skala
Średnia
Wskaźnik