STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNK (SANOK)


Kapitalizacja 393 820 157    
Kapitał akcyjny: 5 376 384.400    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 26 881 922 Ilość głosów: 26 881 922
5% akcji: 1 344 096.100 5% głosów: 1 344 096.100
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria B - prawo poboru 28.07.1995 0.160 10.0000 10.0000 0.470 4.700 03.10.1996 30.10.1995 16.01.1997
seria C - przeniesienie kap.zapas.na akc. 10.04.1996 0.470 10.0000 10.0000 0.940 9.400 03.10.1996 12.04.1996 16.01.1997
split 1:5 10.04.1996 0.000 0.0000 2.0000 4.700 9.400 12.04.1996
seria D - subskrypcja publiczna 10.04.1996 0.500 25.0000 2.0000 5.200 10.400 03.10.1996 29.11.1996 16.01.1997
umorzenie akcji 10.12.1999 -0.391 0.0000 2.0000 4.809 9.617 21.03.2000
umorzenie akcji 28.06.2000 -0.282 0.0000 2.0000 4.526 9.053 13.10.2000
umorzenie akcji 30.06.2003 -1.132 0.0000 2.0000 3.395 6.790 15.10.2003
seria D - oferta menedżerska 30.06.2003 0.450 2.0000 2.0000 19.11.2003
umorzenie akcji 23.01.2004 -0.849 0.0000 2.0000 2.546 5.092 27.05.2004
realizacja oferty menedżerskiej 0.150 2.0000 2.0000 2.696 5.392 28.02.2005 01.03.2005
realizacja oferty menedżerskiej 0.150 2.0000 2.0000 2.846 5.692 26.07.2005 16.08.2005
realizacja oferty 0.150 2.0000 2.0000 2.996 5.992 14.07.2006 07.08.2006 31.07.2006
umorzenie akcji 21.06.2006 -0.129 0.0000 0.0000 2.867 5.735 26.10.2006
split 1:10 21.01.2008 0.000 0.0000 0.2000 28.673 5.735 31.01.2008 22.02.2008
umorzenie akcji 26.06.2009 -2.365 0.0000 0.2000 26.309 5.262 28.10.2009
seria A - przekształcenie PP w SA 02.01.1991 0.310 10.0000 10.0000 0.310 3.100 03.10.1996 02.01.1991 16.01.1997
konwersja obligacji zamiennych 0.210 0.0000 0.2000 26.519 5.304 02.11.2012 29.03.2013 05.11.2012
seria E - oferta menedżerska 11.09.2006 0.143 0.0000 2.0000
konwersja obligacji zamiennych 0.077 0.0000 0.2000 26.595 5.319 12.07.2013 13.08.2013
konwersja obligacji zamiennych 0.287 0.0000 0.2000 26.882 5.376 06.02.2014
zmiana firmy z Stomil Sanok SA na Sanok Rubber Company SA 25.06.2015 0.000 0.0000 0.0000 02.11.2015
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
PZU OFE Złota Jesień 31.12.2018 2 703 052 10.050 2 703 052 10.050
Łęcki Marek 26.06.2015 2 967 900 11.040 2 967 900 11.040
NN OFE 31.12.2018 3 140 848 11.680 3 140 848 11.680
Aviva OFE Aviva Santander 31.12.2018 3 787 783 14.090 3 787 783 14.090
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
24.04.2013 kupno członkowie zarządu 64 970 4,85 zł 24.4.2013 r.
30.01.2013 kupno członek zarządu 3 900 4,85 zł 5.11.2012 r.
13.11.2012 kupno insider 17 140 4,85 zł 5.11.2012 r.
18.07.2006 kupno Czlonek Zarządu 21 480 2 zł 14 lipca 2006 r
18.07.2006 kupno Członek Zarządu 14 673 2 zł 14 lipca 2006 r.
18.07.2006 kupno Członek Zarzadu 50 000 2 zł 14 lipca 2006 r.
18.07.2006 kupno Osoba z kierownictwa 13 214 2 zł 14 lipca 2006 r.
01.02.2006 kupno osoba z kierownictwa 5 394 2 zł 24 stycznia 2005r. i 29 lipca 2005
01.02.2006 kupno osoba z kierownictwa 2 000 2 zł 24 stycznia 2005r. i 29 lipca 2005
01.02.2006 kupno członek Zarządu 4 000 2 zł 24 stycznia 2005r. i 29 lipca 2005