STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ACP (ASSECOPOL)


Kapitalizacja 6 059 022 119    
Kapitał akcyjny: 83 000 303.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 83 000 303 Ilość głosów: 83 000 303
5% akcji: 4 150 015.150 5% głosów: 4 150 015.150
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - 21 emisji Softbanku od 1993 roku 14.11.2006 25.175 0.0000 1.0000 25.175 25.175 04.01.2007 12.10.2005
seria B - Prokom Software SA 14.11.2006 3.210 37.7000 1.0000 28.385 28.385 04.01.2007 17.01.2006
zmiana firmy z Softbank SA na Asseco Poland SA 14.11.2006 0.000 0.0000 0.0000 04.01.2007
seria C - zamienna: akcjonariusze Asseco Poland SA 14.11.2006 17.736 0.0000 1.0000 46.121 46.121 04.01.2007 17.01.2006
seria D - za warranty subskrypcyjne 14.11.2006 0.295 29.5100 1.0000 46.416 46.416 26.04.2007
konwersja obligacji serii D 0.030 0.0000 1.0000 46.446 46.446 19.04.2007 11.06.2007
seria E - subskrypcja prywatna 15.11.2007 4.645 70.0000 1.0000 51.090 51.090 19.12.2007 21.12.2007
seria F - połączenie z Prokom Software SA 20.02.2008 19.846 0.0000 1.0000 70.936 70.936 02.04.2008 11.04.2008
seria G - Nihonswi AG, Krzysztof Wilski 20.02.2008 0.357 83.6700 1.0000 71.293 71.293 18.04.2008 28.04.2008
seria H - akcjonariusze ABG SA 14.08.2008 6.273 0.0000 1.0000 77.566 77.566 24.10.2008 16.10.2008
połączenie z SI Kapitał SA 07.01.2009 0.000 0.0000 0.0000 02.02.2009
połączenie z ABG SA 26.11.2009 0.000 0.0000 0.0000 04.01.2010
obniżenie kapitału 21.05.2010 -3.878 0.0000 1.0000 77.566 77.566 10.06.2010
seria I - prawo poboru 20:1 06.01.2010 3.878 54.0000 1.0000 81.434 81.434 10.06.2010 21.06.2010
połączenie z Alatus sp. z o.o. oraz Asseco Systems SA 26.11.2010 0.000 0.0000 0.0000 03.01.2011
obniżenie kapitału -5.433 0.0000 0.0000 77.566 77.566 11.01.2011 22.12.2010 14.01.2011
seria K - połączenie z Asseco Central Europe a.s. 25.04.2012 5.435 0.0000 1.0000 83.000 83.000 13.12.2012 28.12.2012
połączenie z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym Postinfo sp. z o.o. 04.12.2013 0.000 0.0000 0.0000 02.01.2014
połączenie z Infovide-Matrix SA 29.04.2016 0.000 0.0000 0.0000 01.07.2016
seria J - prawo poboru 14,28:1 20.09.2010 5.433 50.0000 1.0000 82.999 82.999 10.01.2011 14.01.2011
połączenie z SKG SA 27.05.2020 0.000 0.0000 0.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN OFE 27.05.2020 6 260 000 7.540 6 260 000 7.540
Góral Adam 12.11.2010 8 083 000 9.730 8 083 000 9.730
Aviva OFE Aviva Santander 17.03.2020 8 299 733 10.000 8 299 733 10.000
Reddev Investment Ltd. 30.12.2019 19 047 737 22.950 19 047 373 22.950
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
15.07.2015 sprzedaż Wiceprezes zarządu 18 032 59,06-59,80 zł za akcję 13-14 lipca 2015
16.06.2010 darowizna/zbycie Dariusz Brzeski, członek RN wraz z żoną 525 000 14 czerwca 2010
25.05.2010 kupno żona członka RN 987 54,00 zł 17 maja 2010; w wyniku wykonania praw poboru
25.05.2010 kupno członek RN 875 54,00 zł 17 maja 2010; w wyniku wykonania praw poboru
22.05.2010 kupno wiceprezes zarządu 967 54,00 zł 17 maja 2010; w wyniku wykonania prawa poboru
30.04.2010 sprzedaż Adam Góral, prezes zarządu 8 083 000 0,15 zł 26 kwietnia 2010
28.04.2010 sprzedaż Dariusz Brzeski, członek RN 525 000 0,136 i 0,15 zł 23 i 26 kwietnia 2010
06.02.2004 sprzedaż Aleksander Lesz, prezes zarządu 450 223 po średniej cenie 13,00 zł 6 lutego 2004
16.01.2004 sprzedaż Aleksander Lesz, prezes zarządu 374 574 15 stycznia 2004
09.01.2004 sprzedaż Aleksander Lesz, prezes zarządu 110 000 po średniej cenie 26,87 zł 7 stycznia 2004