STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STP (STALPROD)


Kapitalizacja 1 054 670 463    
Kapitał akcyjny: 11 160 534.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 5 580 267 Ilość głosów: 12 198 535
5% akcji: 279 013.350 5% głosów: 609 926.750
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 26.04.1991 0.013 20.0000 20.0000 0.013 0.260 20.02.1997 03.07.1991
seria B - prawo poboru (uprz.) 18.06.1993 0.052 20.6000 20.0000 0.065 1.300 20.02.1997 16.11.1993
seria C - prawo poboru 21.05.1994 0.078 20.0000 20.0000 0.221 4.420 20.02.1997 20.10.1994 06.08.1997
seria D - prawo poboru 21.05.1994 0.078 30.0000 20.0000 20.02.1997 20.10.1994 06.08.1997
split 1:10 28.06.1996 0.000 0.0000 2.0000 2.210 4.420 30.09.1996
seria E - prawo poboru (uprz.) 28.06.1996 2.210 2.0000 2.0000 4.420 8.840 20.02.1997 30.09.1996
seria F - prawo poboru 28.06.1996 1.105 8.0000 2.0000 5.525 11.050 20.02.1997 17.12.1996 06.08.1997
seria G - subskrypcja publiczna 29.11.1996 1.200 25.0000 2.0000 6.725 13.450 20.02.1997 13.05.1997 06.08.1997
obniżenie kapitału 20.06.2016 -1.145 0.0000 2.0000 5.580 11.161 28.06.2016
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
ArcelorMittal Sourcing 21.11.2016 1 066 100 19.100 1 066 100 8.740
Janeczek Piotr 29.06.2018 2 567 831 46.020 7 589 899 62.220
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
29.06.2018 inne Piotr Janeczek 597 652 29.06.2018
29.06.2018 inne Piotr Janeczek 135 564 29.06.2018
20.06.2018 inne STP INVESTMENT SA 43 807 2018-06-20
03.03.2017 kupno STP Investment Spółka Akcyjna 1 000 330 zł za akcję 01.03.2017
27.01.2017 sprzedaż Janusz Bodek 666 581,65 PLN 2017-01-25
24.11.2016 inne insider Raport bieżący nr 40/2016
28.10.2016 sprzedaż podmiot blisko związany z 1 446 330 zł za akcję 25.10.2016
30.06.2016 sprzedaż insider 3 738 po cenie 250,00 zł 28 czerwca 2016
18.05.2016 kupno prokurent spółki 100 po cenie 295,00 zł za jedną akcję 17.05.2016
08.10.2015 kupno Podmiot blisko związany z członkiem RN 5 500 po cenie 270,00 zł za jedną akcję 1.10.2015