STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TLG (TELGAM)


Kapitalizacja 4 261 400    
Kapitał akcyjny: 2 860 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 28 600 000 Ilość głosów: 28 600 000
5% akcji: 1 430 000.000 5% głosów: 1 430 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 26.03.2012 10.000 0.1000 0.1000 10.000 1.000 27.05.2013 27.04.2012
seria B - subskrypcja prywatna 27.06.2012 2.500 0.1200 0.1000 12.500 1.250 27.05.2013 22.01.2013
seria C - subskrypcja prywatna 27.06.2012 0.200 0.2000 0.1000 12.700 1.270 27.05.2013 22.01.2013
seria D - subskrypcja prywatna 27.06.2012 0.900 0.4000 0.1000 13.600 1.360 27.05.2013 22.01.2013
seria E - subskrypcja prywatna 16.01.2014 3.600 0.0000 0.1000 17.200 1.720 10.02.2014
seria F - subskrypcja prywatna 17.12.2014 6.600 0.0000 0.1000 23.800 2.380 14.01.2015
seria G - subskrypcja prywatna 18.01.2017 4.800 0.0000 0.1000 28.600 2.860 25.04.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Klepadło Krzysztof 27.11.2015 2 930 000 10.240 2 930 000 10.240
Stojek Katarzyna 20.06.2018 4 002 000 13.990 4 002 000 13.990
Stojek Aleksander 23.03.2019 15 421 500 53.920 15 421 500 53.920
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
25.03.2019 kupno osoba pełniąca ob. zarządcze 1 000 500 0,121 zł za akcję 22.03.2019
25.03.2019 kupno osoba pełniąca ob. zarządcze 3 000 0,13-0,14 zł za akcję 04,15.03.2019
25.03.2019 kupno osoba pełniąca obowiązki zarządcze 13 000 0,14 zł za akcję 17.01.2019
25.03.2019 kupno osoba pełniąca ob. zarządcze 5 000 0,15 zł za akcję 15.01.2019
14.12.2018 kupno Aleksander Stojek 16 000 0,11 zł za akcję 12.12.2018
22.11.2018 kupno prezes zarządu 40 000 0,10 zł za akcję 21.11.2018
27.09.2018 kupno Aleksander Stojek 43 000 0,11 zł za akcję 26.09.2018
25.05.2018 kupno Aleksander Stojek 1 302 0,14 zł za akcję 24.05.2018
25.05.2018 kupno Aleksander Stojek 10 000 0,14 zł za akcję 08.01.2018
25.05.2018 kupno Aleksander Stojek 55 000 0,10 zł za akcję 01.05.2018