STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEX (PEIXIN)


Kapitalizacja 13 260 000    
Kapitał akcyjny: 13 000 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 13 000 000 Ilość głosów: 13 000 000
5% akcji: 650 000.000 5% głosów: 650 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
akcje zwykłe 12.000 0.0000 1.0000 12.000 12.000
akcje zwykłe 1.000 0.0000 1.0000 13.000 13.000 09.10.2013
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Xie Qiulin 30.04.2014 10 500 000 80.000 10 500 000 80.000