STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRI (TRITON)


Kapitalizacja 13 301 853    
Kapitał akcyjny: 25 458 092.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 6 364 523 Ilość głosów: 10 864 523
5% akcji: 318 226.150 5% głosów: 543 226.150
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 23.06.1997 3.000 0.0000 1.0000 3.000 3.000 16.04.1998 24.06.1997
seria B - subskrypcja prywatna 02.07.1997 1.500 1.0000 1.0000 4.500 4.500 16.04.1998 10.07.1997
seria C - subskrypcja publiczna 11.12.1997 11.000 4.0000 1.0000 15.500 15.500 16.04.1998 11.09.1998 12.11.1998
zmiana firmy z AS Motors SA na 7bulls.com SA 17.07.2000 0.125 1.0000 1.0000 12.854 12.854 29.08.2000
kapitał docelowy 06.03.2001 11.500 27 125.0000 1.0000
połączenie z 7bulls.com sp. z o.o. 04.12.2001 0.000 0.0000 0.0000 28.05.2002
umorzenie akcji 18.09.2001 -2.771 0.0000 1.0000 12.729 12.729 28.05.2002
zmiana firmy na AS Group SA 29.08.2003 0.000 0.0000 0.0000
zmiana firmy z 7bulls.com SA na Triton Development SA 06.02.2007 0.000 0.0000 0.0000 02.04.2007
seria D - prawo poboru 1:1 06.02.2007 12.729 8.0000 1.0000 25.458 25.458 13.12.2007 28.12.2007
seria E - subskrypcja prywatna 30.06.2008 1.813 0.0000 1.0000
scalenie akcji 4:1 10.07.2014 0.000 0.0000 4.0000 6.365 25.458 24.10.2014
renumeracja akcji: seria C i D 10.07.2014 0.000 0.0000 4.0000 24.10.2014
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Dzienio Romuald 14.05.2008 448 797 7.050 1 248 777 11.490
porozumienie akcjonariuszy 20.04.2016 626 697 9.850 626 697 5.770
AgioFunds TFI SA 28.04.2016 765 866 12.030 765 866 7.050
Szmagalska Magdalena 14.05.2008 872 127 13.700 1 522 116 14.010
Szmagalski Andrzej 14.07.2011 1 746 150 27.430 4 595 970 42.300
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
15.07.2011 kupno Andrzej Szmagalski, prezes zarządu 10 500 4,25 zł 14 lipca 2011
27.01.2009 kupno Spółka zależna Triton Investment 60 000 1,85 zł
31.12.2008 kupno Prezes 120 000 0,46 zł
22.12.2008 kupno Triton Real Management Sp. z o.o. 233 854 2,50 zł Cena średnia.
01.12.2008 kupno Spółka zależna Triton Investment Sp. z o.o. 4 970 2,60 zł
27.11.2008 kupno Triton Investment Sp. z o.o. 1 248 2,60 zł
20.11.2008 kupno Triton Investment Sp. z o.o. 5 780 2,62 zł
18.11.2008 kupno Triton Investment Sp. z o.o. 19 742 2,50 zł
14.11.2008 kupno Triton Investment Sp. z o.o. 34 272 2,59 zł
13.11.2008 kupno Spółka zależna AS Motors Investment 7 800 2,44 zł