STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOS


Kapitalizacja 557 686 026    
Kapitał akcyjny: 929 476 710.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 92 947 671 Ilość głosów: 92 947 671
5% akcji: 4 647 383.550 5% głosów: 4 647 383.550
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
serie A do D 0.033 1 800.0000 1 000.0000 0.033 33.000 12.09.1996 30.06.1994 03.02.1997
seria E - aport rzeczowy 25.05.1994 0.007 1 800.0000 1 000.0000 0.040 40.000 12.09.1996 30.06.1994 03.02.1997
seria E - za obligacje zamienne 25.05.1994 0.001 1 440.0000 0.0000
seria F - WFOŚ 05.12.1994 0.015 1 800.0000 1 000.0000 0.055 55.000 12.09.1996 30.12.1994 03.02.1997
seria F - za obligacje zamienne 05.12.1994 0.001 1 440.0000 0.0000
split 1:100 10.04.1995 0.000 0.0000 10.0000 5.500 55.000 09.05.1995
seria G - gminy 17.05.1995 1.237 18.0000 10.0000 6.737 67.369 12.09.1996 30.06.1995 23.07.1998
seria G - za obligacje zamienne 17.05.1995 0.023 14.4000 10.0000 6.760 67.600 12.09.1996 30.06.1995 03.02.1997
seria H - za dywidendę 17.05.1995 0.564 10.0000 10.0000 7.324 73.240 12.09.1996 30.06.1995 03.02.1997
seria H - pracownicy 17.05.1995 0.106 18.0000 10.0000 7.430 74.300 12.09.1996 30.06.1995 03.02.1997
seria I - pracownicy 17.05.1995 0.018 10.0000 10.0000 7.448 74.476 12.09.1996 30.06.1995 03.02.1997
seria I - pracownicy 17.05.1995 0.052 18.0000 10.0000 7.500 75.000 12.09.1996 30.06.1995 03.02.1997
seria J - za dywidendę 26.04.1996 0.974 12.0000 10.0000 8.474 84.736 12.09.1996 21.06.1996 03.02.1997
seria J - za dywidendę 26.04.1996 0.081 21.0000 10.0000 8.555 85.550 12.09.1996 21.06.1996 03.02.1997
seria K - prawo poboru 26.04.1996 0.945 21.0000 10.0000 9.500 95.000 12.09.1996 21.06.1996 03.02.1997
seria L - subskrypcja publiczna 26.04.1996 1.200 29.0000 10.0000 10.700 107.000 12.09.1996 29.11.1996 03.02.1997
seria M - subskrypcja publiczna 17.10.1997 2.500 39.1800 10.0000 13.200 132.000 11.12.1997 07.05.1998 10.06.1998
seria N - wybrani inwestorzy 18.06.2001 2.750 47.5000 10.0000
seria O - Skandinaviska Enskilda Banken AB 18.06.2001 1.690 62.5000 10.0000
seria N - PGL - Lasy Państwowe, FOŚiGW oraz KGHM Ecoren SA 19.12.2006 1.853 92.0000 10.0000 15.053 150.530 15.06.2007
seria R - oferta menedżerska 23.09.2011 0.200 35.0000 10.0000
seria S - oferta menedżerska 23.09.2011 0.200 35.0000 10.0000
seria T - oferta menedżerska 23.09.2011 0.200 35.0000 10.0000
seria P - subskrypcja publiczna 23.09.2011 6.500 35.0000 10.0000 22.873 228.732 15.06.2012
seria O - NFOŚiGW 09.12.2009 1.320 72.8300 10.0000 16.373 163.732 25.06.2010
seria U - subskrypcja prywatna 27.04.2016 40.000 10.0000 10.0000 62.873 628.732 12.07.2016
seria V - subskrypcja prywatna 13.02.2018 30.074 10.0000 10.0000 30.074 929.477 04.07.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
BOŚ SA 07.07.2015 37 775 0.040 37 775 0.040
NN PTE SA 27.04.2016 1 261 173 1.360 1 261 173 1.360
Państwowe Gospodarstwo Leśnie Lasy Państwowe 04.10.2018 5 148 000 5.540 5 148 000 5.540
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN 18.06.2019 8 000 000 8.610 8 000 000 8.610
NFOŚiGW 06.07.2018 53 951 960 58.050 53 951 960 58.070
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
17.11.2014 darowizna/nabycie insider 14 476 2.7.2014 r.
12.11.2014 kupno prezes 119 41,5 zł 6.11.2014
21.05.2014 kupno prezes 500 44,5 zł 20.5.2014 r.
16.05.2014 kupno prezes 1 000 44,64 - 44,67 zł 14-15.5.2014 r.
20.03.2014 kupno prezes zarządu 440 46,2 zł 19.3.2014 r.
13.02.2014 darowizna/nabycie insider 18 003 3-4.12.2013 r.
12.11.2013 kupno prezes 540 44,98 - 46,99 zł 7 i 8.11.2013 r.
31.05.2013 kupno prezes zarządu 900 31,5 zł 29.5.2013 r.
29.05.2013 kupno prezes zarządu 700 31,91 zł 28.5.2013 r.
16.05.2013 kupno prezes zarządu 200 29,95 zł 13.5.2013 r.