STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMR (COMARCH)


Kapitalizacja 1 740 536 686    
Kapitał akcyjny: 8 133 349.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 8 133 349 Ilość głosów: 15 126 949
5% akcji: 406 667.450 5% głosów: 756 347.450
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
serie A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 30.11.1994 0.001 0.0000 200.0000 0.001 0.100 20.11.1998 20.12.1994 28.02.2002
seria B - prawo poboru 06.03.1996 0.001 200.0000 200.0000 0.001 0.200 20.11.1998 24.03.1995
seria C - prawo poboru 30.01.1997 0.002 200.0000 200.0000 0.003 0.520 23.10.1998 20.06.1997 05.05.1999
renominacja akcji 19.03.1998 0.000 0.0000 470.0000 0.003 1.222 30.03.1998
split 1:470 0.000 0.0000 1.0000 1.222 1.222 30.03.1998
seria D - subskrypcja publiczna 31.03.1998 0.300 47.0000 1.0000 1.522 1.522 23.10.1998 01.03.1999 05.05.1999
renominacja 28.06.1999 0.000 0.0000 2.0000 1.522 3.044 05.08.1999
split 1:2 28.06.1999 0.000 0.0000 1.0000 3.044 3.044 05.08.1999 10.09.1999
renominacja 15.10.1999 0.000 0.0000 2.0000 3.044 6.088 30.10.1999
seria E - subskrypcja prywatna 15.10.1999 0.500 140.0000 2.0000 3.544 7.088 21.12.1999 08.03.2000 31.03.2000
split 1:2 31.05.2000 0.000 0.0000 1.0000 7.228 7.228 10.07.2000 22.09.2000
seria H - za obligacje zamienne 21.12.2001 0.700 57.1000 1.0000 02.04.2002
serie G1, G2, G3 - oferta menedżerska 21.12.2001 0.000 0.0000 0.0000
seria F - oferta menedżerska 15.10.1999 0.070 94.1200 2.0000 3.614 7.228 21.12.1999 10.07.2000 17.12.2002
umorzenie akcji 30.06.2003 -0.501 0.0000 1.0000 6.727 6.727 04.11.2001
umorzenie obligacji zamiennych 14.04.2004 0.000 0.0000 1.0000
seria G - oferta menedżerska 26.04.2004 0.126 1.0000 1.0000 6.852 6.852 29.06.2004 29.12.2004
konwersja obligacji na akcje serii H 01.03.2006 0.543 57.1000 1.0000 7.498 7.498 20.03.2006 31.03.2006
seria G - oferta menedżerska 23.03.2005 0.103 1.0000 1.0000 6.955 6.955 24.03.2006 12.04.2006
konwersja obligacji na akcje serii H 0.021 0.0000 1.0000 7.519 7.519 31.03.2006 16.05.2006 26.04.2006
seria I2 - oferta menedżerska 30.06.2005 0.442 1.0000 1.0000 7.961 7.961 20.04.2007 31.05.2007
seria J2 - oferta menedżerska 15.02.2010 0.091 1.0000 1.0000 8.052 8.052 31.03.2010
seria K3 - oferta menedżerska 20.01.2014 0.074 1.0000 1.0000 8.126 8.126 31.03.2014
seria L1 - oferta menedżerska 16.03.2015 0.008 1.0000 1.0000 8.133 8.133 14.05.2015 23.07.2015
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN OFE 12.07.2019 843 071 10.370 843 071 5.570
Filipiak Elżbieta 24.01.2020 846 000 10.400 4 230 000 27.960
MetLife OFE 31.12.2018 1 154 389 14.190 1 154 389 7.630
Filipiak Janusz 30.06.2016 1 997 027 24.550 5 569 027 36.820
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
09.07.2019 sprzedaż przewodnicząca RN 8 000 180,00 PLN za akcję 2019-07-05
04.03.2019 kupno wiceprezes zarządu 308 156,00 zł za sztukę 4 marca 2019
04.03.2019 kupno wiceprezes zarządu 70 157 zł za sztukę 04.03.2019
07.09.2018 kupno Paweł Prokop 80 150,8 zł a akcję 06.09.2018
27.06.2018 kupno Zbigniew Rymarczyk 363 145,91 zł za akcję 2 marca; 27 czerwca 2018
12.03.2018 sprzedaż Paweł Prokop 7 539 145.50 zł 08.03.2018
05.07.2016 inne insider Szczegóły: Raport bieżący nr 17/2016
05.07.2016 kupno/sprzedaż osoby pełniące funkcje zarządcze Szczegóły: Raport bieżący nr 15/2016
15.06.2015 inne insider 20 950 przy cenie jednostkowej 132,50 zł za sztukę 11 czerwca 2015
31.10.2012 sprzedaż członek zarządu 595 72 zł 24-26.10.2012 r.