STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENP (ENAP)


Kapitalizacja 29 318 316    
Kapitał akcyjny: 3 935 344.400    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 19 676 722 Ilość głosów: 19 676 722
5% akcji: 983 836.100 5% głosów: 983 836.100
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PP w SA 09.01.1992 0.182 0.0000 10.0000 0.182 1.815 03.10.1996 01.02.1992 20.08.1997
split 1:10 17.06.1996 0.000 0.0000 1.0000 1.815 1.815 25.06.1996
seria B - subskrypcja publiczna 17.06.1996 0.340 13.0000 1.0000 03.10.1996
seria B - PBR SA, PAEF, PPEF I, PPEF II 23.06.1997 0.385 13.0000 1.0000 2.200 2.200 07.08.1997 07.11.1997 28.01.1998
renominacja 0.000 0.0000 1.4000 2.200 3.080 29.06.1998
split 1:7 20.01.2005 0.000 0.0000 0.2000 15.400 3.080 06.06.2005 07.07.2005
seria C - oferta menedżerska 20.01.2005 1.000 0.2000 0.2000
seria D - wierzyciele 28.02.2007 3.801 0.0000 0.0200 19.201 3.840 04.10.2007 13.05.2008
realizacja oferty menedżerskiej 1.000 0.0000 0.2000 20.201 4.040 28.03.2008 13.05.2008
seria E - subskrypcja prywatna 21.06.2007 3.000 1.7000 0.2000
seria F - subskrypcja prywatna 21.07.2010 2.000 1.7000 0.2000
renumeracja akcji: seria B, C, D, E, F 11.06.2015 0.000 0.2000 0.2000
obniżenie kapitału 11.06.2015 -0.231 0.0000 0.2000 19.969 3.994 20.07.2015
obniżenie kapitału 06.06.2018 -0.293 0.0000 0.2000 19.677 3.935 11.09.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Zatryb Jacek 17.12.2019 2 106 200 10.700 2 106 200 10.700
Rejniak Leszek 30.06.2020 5 000 000 25.410 5 000 000 25.410
Beza Adam 30.06.2020 5 657 934 28.750 5 657 934 28.750
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
18.12.2019 kupno Leszek Rejniak, członek RN 339 727 1,55 zł za akcję 17.12.2019
16.12.2019 sprzedaż członek RN 551 000 1,55 zł za akcję 13.12.2019
16.12.2019 kupno członek RN 357 574 1,5 zł za akcję 11, 13.12.2019
16.12.2019 sprzedaż osoba zwiżana z członkiem RN 226 000 1,55 zł za akcję 13.12.2019
04.12.2019 kupno Leszek Rejniak, członek RN 2 906 1,13-1,14 zł za akcję 02.12.2019
03.12.2019 kupno Leszek Rejniak, członek RN 27 524 1,10 zł za akcję 29.11.2019
15.10.2019 kupno Jacek Zatryb, przewodniczący RN 107 000 1,10 zł za akcję 11.10.2019
21.10.2016 kupno Zdzisław Koralewski - członek RN 302 000 0,83 zł za akcję 18.10.2016
21.10.2016 kupno Członek RN 302 000 0,83 zł za akcję 18 października 2016
31.10.2014 kupno insider 100 000 0,97 zł 30.10.2014 r.