STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNT


Kapitalizacja 127 500 000    
Kapitał akcyjny: 850 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 8 500 000 Ilość głosów: 8 500 000
5% akcji: 425 000.000 5% głosów: 425 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
split 1:10 28.06.1997 0.000 0.0000 4.0000 0.255 1.020 31.07.1997
seria BII - prawo poboru 1:2 13.12.1997 0.510 4.5000 4.0000 1.020 4.080 25.09.1998 18.06.1998 06.11.1998
seria C - subskrypcja prywatna 13.12.1997 0.400 16.0000 4.0000 1.420 5.680 25.09.1998 18.06.1998 06.11.1998
seria D - XI NFI SA 18.04.1998 0.700 16.0000 4.0000 2.120 8.480 25.09.1998 10.07.1998 06.11.1998
seria E - subskrypcja prywatna 18.04.1998 0.100 4.0000 4.0000 2.220 8.880 25.09.1998 10.07.1998 06.11.1998
seria BI - prawo poboru 1:1 13.12.1997 0.255 4.0000 4.0000 1.420 5.680 25.09.1998 18.06.1998 15.02.2007
seria F - prawo poboru 1:4 26.02.2007 8.880 4.0000 4.0000 11.100 44.400 16.07.2007 01.08.2007
seria A - akcje założycielskie 04.11.1991 0.026 40.0000 40.0000 0.026 1.020 25.09.1998 12.12.1991 15.02.2007
seria F - prawo poboru 2:9 24.11.2006 9.990 36.0000 4.0000
seria G - subskrypcja prywatna 24.11.2006 23.466 36.0000 4.0000
połączenie z Wica-Invest sp. z o.o. 27.08.2007 0.000 0.0000 0.0000 01.10.2007
obniżenie kapitału 20.07.2012 -2.010 0.0000 4.0000 9.090 36.360 04.10.2012 13.09.2012
zmiana firmy z Energopol Południe SA na Centrum Nowoczesnych Technologii SA 01.02.2013 0.000 0.0000 0.0000 18.03.2013
obniżenie kapitału 01.10.2019 -0.590 0.0000 4.0000 8.500 34.000 23.12.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Centrum Nowoczesnych Technologii SA 25.06.2020 1 100 000 12.940 1 100 000 12.940
Jakubas Zbigniew 25.06.2020 5 537 910 65.150 5 537 910 74.840
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
07.06.2013 kupno insider 4 000 6 zł 23.5.2013 r.
23.01.2013 sprzedaż insider 6 195 8,8 zł 21.1.2013 r.
27.04.2012 kupno insider 2 200 6,14 zł 27.4.2012 r.
27.04.2012 kupno insider 4 464 5,99 zł 27.4.2012 r.
28.12.2011 sprzedaż insider 1 165 9,5 zł 19.12.2011 r.
22.12.2011 sprzedaż insider 1 464 9,5 zł 22.12.2011 r.
22.12.2011 sprzedaż Jacek Taźbirek, prezes zarządu 1 524 9,5 zł 20.12.2011 r.
22.12.2011 kupno insider 1 000 8,1 zł 9.12.2011 r.
03.11.2010 kupno Jacek Taźbirek, prezes zarządu 5 200 9,03 - 9,10 zł 28 października 2010
03.11.2010 kupno Piotr Jakub Kwiatek, wiceprezes zarządu 4 000 9,05 - 9,14 zł 28 i 29 października 2010