STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALC (ALCHEMIA)


Kapitalizacja 825 622 000    
Kapitał akcyjny: 225 485 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 173 450 000 Ilość głosów: 173 450 000
5% akcji: 8 672 500.000 5% głosów: 8 672 500.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PP w SA 15.11.1991 0.281 0.0000 10.0000 0.281 2.812 30.01.1998 02.12.1991 19.05.1998
obniżenie kapitału 04.10.1995 0.000 0.0000 3.5500 0.281 0.998 06.11.1995
seria B - prawo poboru 1:1 15.05.1997 0.281 30.0000 3.5500 0.562 1.997 23.09.1997 19.05.1998
renominacja 29.10.1997 0.000 0.0000 5.4000 0.562 3.037 29.10.1997
split 1:4 29.05.1998 0.000 0.0000 1.3500 2.250 3.037 26.08.1998
obniżenie kapitału 31.12.2004 0.000 0.0000 1.3000 2.250 2.925
zmiana firmy z Garbarnia Brzeg SA na Alchemia SA 31.12.2004 0.000 0.0000 0.0000
seria D - prawo poboru 1:4 19.12.2005 44.997 1.3000 1.3000 56.246 73.120 02.03.2006 24.04.2006
obniżenie kapitału 30.06.2010 -17.984 0.0000 1.3000 207.000 269.100 15.11.2010
seria E - prawo poboru 1:3 19.12.2006 168.738 1.3000 1.3000 224.984 292.479 31.07.2007 05.10.2007 29.10.2007
seria F - emisja podziałowa 13.12.2012 0.001 0.0000 1.3000 207.001 269.101 07.01.2013 04.07.2013
umorzenie akcji 26.06.2014 -7.001 0.0000 0.0000 200.000 260.000 22.07.2014
seria C - prawo poboru 1:4 31.12.2004 8.999 3.0000 1.3000 11.249 14.624 28.04.2005 14.07.2005 03.08.2005
połączenie z Kuźnią Batory sp. z o.o. 30.08.2018 0.000 0.0000 0.0000
połączenie z Hutą Batory sp. z o.o., Walcownią Rur Andrzej sp. z o.o. i Rurexpol sp. z o.o. 06.02.2019 0.000 0.0000 0.0000 01.03.2019
obniżenie kapitału 06.02.2019 -26.550 0.0000 1.3000 173.450 225.485 29.03.2019
zmiana oznaczenia akcji: seria A 06.02.2019 0.000 0.0000 0.0000 29.03.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Karkosik Grażyna 02.07.2019 19 720 000 11.370 19 720 000 11.370
Karkosik, Roman Krzysztof 02.07.2019 153 730 000 88.630 153 730 000 88.630
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
26.09.2016 kupno Impexmetal S.A., jako podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Alchemia S.A., 200 000 po średniej cenie 5,10 PLN za jedną akcję. 23.09.2016
23.09.2016 kupno podmiot blisko związany z osobami pełniącymi funckje zarządcze 200 000 po średniej cenie 5,10 PLN za jedną akcję 22.09.2016 roku
22.09.2016 kupno od Impexmetal S.A., jako podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Alchemia S.A. 200 000 po średniej cenie 5,10 PLN za jedną akcję 21.09.2016
19.09.2016 kupno Impexmetal S.A. - podmiot związany z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Alchemia S.A. 200 000 po średniej cenie 5,10 PLN za jedną akcję 16.09.2016
16.09.2016 kupno Impexmetal S.A. 200 000 po średniej cenie 5,10 PLN za jedną akcję 15.09.2016
15.09.2016 kupno Impexmetal 200 000 po średniej cenie 5,10 PLN za jedną akcję 14.09.2016
14.09.2016 kupno Impexmetal 200 000 po średniej cenie 5,10 PLN za jedną akcję. 13.09.2016
13.09.2016 kupno Impexmetal S.A 200 000 po średniej cenie 5,10 PLN za jedną akcję 12.09.2016
12.09.2016 kupno Impexmetal 201 150 po średniej cenie 5,10 PLN za jedną akcję. 09.09.2016
08.09.2016 kupno Impexmetal - podmiot blisko związany z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze 200 000 po średniej cenie 5,10 PLN za jedną akcję 07.09.2016