STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HDR (HYDROTOR)


Kapitalizacja 83 940 500    
Kapitał akcyjny: 4 796 600.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 2 398 300 Ilość głosów: 3 559 100
5% akcji: 119 915.000 5% głosów: 177 955.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 13.12.1991 0.004 50.0000 50.0000 0.004 0.202 18.12.1997 30.12.1991 17.03.1998
renominacja 11.05.1996 0.000 0.0000 250.0000 0.004 1.011 04.10.1996
split 1:250 01.02.1997 0.000 0.0000 1.0000 1.011 1.011 09.05.1997
renominacja 16.06.1997 0.000 0.0000 2.0000 1.314 2.629 17.09.1997
seria C - subskrypcja prywatna 16.06.1997 1.190 11.0000 2.0000 2.504 5.009 18.12.1997 17.09.1997 17.03.1998
umorzenie akcji -0.106 0.0000 2.0000 2.398 4.797 16.09.2004 09.11.2004
seria B - prawo poboru 10:3 01.02.1997 0.303 1.0000 1.0000 1.314 1.314 18.12.1997 09.05.1997 25.04.2016
połączenie z HS Hydrotorbis sp. z o.o. 14.12.2017 0.000 0.0000 0.0000 28.02.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Kropiński Wacław 11.08.2006 88 405 3.690 422 025 11.860
Lewicki Mariusz 29.06.2019 310 700 12.960 310 700 8.730
PKO TFI SA 03.01.2019 348 650 14.540 348 650 9.800
Bodziachowski Ryszard 29.06.2019 402 900 16.800 402 900 11.320
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
27.06.2019 kupno prezes zarządu 36 552 38,46 za akcję 2019-06-27
27.06.2019 kupno prezes zarządu 3 748 37,35 zł za akcję 2019-06-26
03.01.2019 kupno prezes zarządu 9 985 39,79 zł za akcję 2019-01-03
03.01.2019 kupno prezes zarządu 215 35,00 zł za akcję 2018-12-27
21.12.2018 kupno osoba związana z członkiem RN 176 34,00 zł za akcję 11.12.2018
21.12.2018 kupno osoba związana z członkiem RN 423 34 zł za akcję 17.12.2018
21.12.2018 kupno osoba związana z członkiem RN 5 34 zł za akcję 13.12.2018
21.12.2018 kupno osoba związana z członkiem RN 139 34,36 zł za akcję 2018-12-20
30.11.2018 kupno Mariusz Lewicki 1 500 34,00 PLN za akcję 2018-11-29
28.11.2018 kupno Ryszard Bodziachowski 1 112 34 zł za akcję 27.11.2018