STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KMP (KOMPAP)


Kapitalizacja 29 019 075    
Kapitał akcyjny: 5 616 595.200    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 4 680 496 Ilość głosów: 4 680 496
5% akcji: 234 024.800 5% głosów: 234 024.800
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
renominacja - seria D za akcje serii A-C 06.03.1992 0.004 0.0000 1.0000 0.004 0.004 04.07.1996 28.10.1992 19.11.1996
seria E - Ryszard Krauze 20.09.1993 0.000 5 597.0000 1.0000 0.004 0.004 04.07.1996 22.08.1994 19.11.1996
seria F - prawo poboru 16.12.1994 0.002 4.0000 1.0000 0.006 0.006 04.07.1996 10.05.1995 19.11.1996
seria G - Ryszard Krauze 27.11.1995 0.001 1 600.0000 1.0000 0.007 0.007 04.07.1996 22.12.1995 19.11.1996
renominacja 29.12.1995 0.000 0.0000 240.0000 0.007 1.560 23.01.1996
split 1:100 26.01.1996 0.000 0.0000 2.4000 0.650 1.560 14.02.1996
split 1:2 18.03.1996 0.000 0.0000 1.2000 1.300 1.560 20.03.1996
seria H - subskrypcja publiczna 27.06.1996 0.340 25.0000 1.2000 1.640 1.968 04.07.1996 08.09.1996 19.11.1996
seria I - zamienna: akcjonariusze SBH Arno SA 29.08.2000 0.700 0.0000 1.2000 2.340 2.808 21.11.2000 14.05.2001
seria J - prawo poboru 1:1 24.08.2007 2.340 6.0000 1.2000 4.680 5.617 10.06.2008 25.06.2008
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Łaskawiec Edward 25.06.2019 369 205 7.890 369 205 7.890
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 07.10.2019 498 958 10.660 498 958 10.660
Knabe Danuta 20.11.2015 1 283 151 27.410 1 283 151 27.410
Lipka Waldemar 16.04.2015 1 400 186 29.910 1 400 186 29.910
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
10.06.2019 kupno prezes zarządu 19 999 7,00 PLN za akcję 07.06.2019r.
10.06.2019 sprzedaż prezes zarządu 20 000 7,00 PLN za akcję 07.06.2019r.
15.02.2019 kupno członek RN 243 5,95 PLN za akcję 14.02.2019r.
12.02.2019 kupno członek RN 678 5,50 zł za akcję 08.02.2019r.
08.02.2019 kupno członek RN 4 019 5,37 PLN za akcję 07.02.2019r.
08.02.2019 kupno członek RN 1 625 5,15 PLN za akcję 06.02.2019r.
11.01.2019 kupno prezes zarządu 510 6,28 PLN za akcję 10.01.2019r.
20.12.2018 kupno członek RN 1 190 6,35 PLN za akcję 19.12.2018r.
18.12.2018 kupno Edward Łaskawiec 1 165 6,30 PLN za akcję 14.12.2018r.
18.12.2018 kupno Edward Łaskawiec 1 450 6,30 PLN za akcję 17.12.2018r.