STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIK (WIKANA)


Kapitalizacja 39 028 854    
Kapitał akcyjny: 40 029 594.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 20 014 797 Ilość głosów: 20 014 797
5% akcji: 1 000 739.850 5% głosów: 1 000 739.850
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 13.01.1994 0.077 5.0000 5.0000 0.077 0.385 18.10.1996 25.04.1994
seria A II 28.04.1995 0.024 5.0000 5.0000 0.101 0.505 18.10.1996 07.06.1995
seria A III 30.04.1996 0.016 5.0000 5.0000 0.117 0.584 18.10.1996 28.06.1996
seria B 30.04.1996 0.040 5.0000 5.0000 0.157 0.784 18.10.1996 28.06.1996 20.02.1997
seria C - subskrypcja publiczna 02.08.1996 0.600 22.0000 5.0000 0.757 3.784 18.10.1996 31.12.1996 20.02.1997
split 1:5 21.03.1997 0.000 0.0000 1.0000 3.784 3.784 08.04.1997 29.04.1997
zmiana firmy z Elpo SA na Masters SA 0.000 0.0000 0.0000 01.12.1999
umorzenie akcji 31.05.2000 -0.344 0.0000 1.0000
obniżenie wartości nominalnej akcji 28.06.2005 0.000 0.0000 0.6000 3.784 2.270 11.08.2005
split 1:30 30.06.2006 0.000 0.0000 0.0200 113.510 2.270 04.08.2006 25.08.2006
seria D - prawo poboru 1:2 30.06.2006 227.019 0.0700 0.0200 340.529 6.811 10.01.2007 24.01.2007
seria E - prawo poboru 2:1 11.05.2007 170.264 0.1500 0.0200 510.793 10.216 06.02.2008 19.02.2008
zmiana firmy z Masters SA na Wikana SA 12.01.2009 0.000 0.0000 0.0000
obniżenie kapitału 03.03.2011 -0.000 0.0000 0.0200 1 680.559 33.611 09.05.2011
seria F - połączenie z Wikana SA 12.01.2009 1 169.766 0.0000 0.0200 1 680.559 33.611 30.01.2009 03.08.2011
scalenie akcji 10:1 03.03.2011 0.000 0.0000 0.2000 168.056 33.611 28.09.2011
obniżenie kapitału 29.02.2012 -0.390 0.0000 0.2000 167.666 33.533 11.06.2012 04.04.2012
seria H - subskrypcja prywatna 29.08.2014 32.482 0.3800 0.2000 200.148 40.030 18.09.2014
obniżenie kapitału 05.11.2014 -0.000 0.0000 0.2000 200.148 40.030 24.11.2014
scalenie akcji 10:1 05.11.2014 0.000 0.0000 2.0000 20.015 40.030 24.11.2014
obniżenie kapitału 25.06.2020 -0.260 0.0000 2.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Wikana SA 03.10.2019 237 006 1.180 237 006 1.180
Ryżkowski, Mariusz Franciszek 25.06.2020 1 358 350 6.790 1 358 350 6.870
Palametra Holdings Ltd. 18.04.2016 1 612 000 8.000 1 612 000 8.000
AgioFunds TFI SA 13.01.2020 13 009 766 65.000 13 009 766 65.780
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
18.01.2017 inne insider Raport bieżący nr 3/2017
06.05.2016 inne insider Raport bieżący nr 30/2016
26.04.2016 sprzedaż insider 6 880 260 18.04.2016 r
08.04.2016 kupno insider 5 465 234 Szczegóły: Raport bieżący nr 12/2016
17.07.2015 kupno osoba blisko związana z członkiem RN 20 691 15 zł 13-16 lipca 2015
06.09.2014 kupno insider 131 578 4.9.2014 r
12.08.2009 sprzedaż Agnieszka Buchajska - członek RN 21 267 961 0,07 zł Transakcja w dniu 4 sierpnia 2009 roku
31.01.2006 kupno Mieczysław Kubas, Członek RN 73 1,12 zł 2 005.00
30.01.2006 sprzedaż Teresa Pituch, Członek Zarządu 10 000 1,96 zł 30 stycznia 2006
25.01.2006 kupno Edward Szałajewski, Prezes Zarządu 2 100 1,65 zł - średnia cena 23-25 stycznia 2006